Anders Glende 2016-08-31 20:58:32

Informasjon om hallvakter i Åshallen

Oppdatert 1. mars 2018

Håndballarrangementer Åshallen vår 2018 v20180301.pdf

Guide for hallvakt

Oppdatert 21. desember 2017

Alle lag har med ujevne mellomrom hallvakt. Det betyr at laget er ansvarlig for arrangementet rundt kampene. For å få til bra arrangementer er det viktig at lagene tar dette ansvar. Klubben har utarbeidet en «guide» som kan være til hjelp.

Alle må lese gjennom dette i god tid før man har hallvakt!

For at et arrangement skal gå noenlunde greit kreves det at man har folk nok:

Ansvarlig (1 person): Denne personen er ofte lagleder, men kan også være noen annen. Det meget viktig at det helt klart på forhånd hvem som er den ansvarlige. Les mer om ansvarlig her

Kiosken (2 personer): Sørger for alt som har med kiosk-salg å gjøre. Les mer om kiosken her

Sekretariat (2 personer): Sørger for alt som har med sekretariatet å gjøre. Les mer om sekretariatet her

 

Viktige telefoner

Ås kommune teknisk etat, vakt:                    95 93 96 59
Hallansvarlig Ås IL Håndball, Anders Glende:   95 80 10 70